rok 2019

Jak probíhá příchod nového koně do ustájení

Když k nám přijde nový kůň do ustájení, tak to probíhá většinou podle toho jak se ten nový kůň chová a v jakém je vlastně celkovém stavu.
Příchod nového koně do dlouhodobého ustájení je pro nás vždy časově a pracovně náročné. Nový kůň by měl mít provedené správné očkování a o tom by měly být provedeny záznamy v průkazu koně. Nový kůň by měl mít také proveden rozbor krve.

Nového koně dáme nejdříve samotného na jeden z našich šesti pískových výběhů na ranči. Podle toho jak se koník začne chovat, k němu přivedeme jiného koně z pastvin. Toho dáme buď na vedlejší výběh, nebo ob jeden až dva výběhu. Vše podle chování toho nového koně. Koně nenecháme nikdy na ranči samotného.


Dobře sestavit stádo koní je vždycky umění.

Nového koně odčervíme, necháme zkontrolovat srst a celkový zdravotní stav veterinářem. Když je vše v pořádku, čekáme několik dní, zda se u koně neprojeví nějaká nemoc. Koni měříme pravidelně teplotu a tep a vše důkladně zaznamenáváme. Po několika dnech nového koně odvedeme na pastvinu. Většinou jej dáme na pastvinu vedle stáda koní kam v budoucnu bude začleněn. Nový kůň je na pastvině sám. Má v dohledu jiné koně. Opět nového koně pozorujeme, jak se na pastvině chová, kontrolujeme zda pořádně žere, pije vodu a zda se u něj neprojevuje nějaká nemoc. Nového koně kontrolujeme denně vícekrát.

Opět po několika dnech dáme k novému koni  koně ze stáda kam bude v budoucnu začleněn. Většinou k novému koni dáme koně ze stáda, který je poslední v hierarchii toho stáda. Tak aby si spolu vyřešili kde ve stádě pak budou. Po dalších dnech dáme k novému koni dalšího koně ze stáda.Opět koně předposledního v hierarchii a tak postupně dál, až nakonec k novému koni přijde šéf stáda. Ten nového koně už nijak pak ani nešikanuje, nehoní a má vše hezky vyřešené od těch podřízených koní.  Takto postupujeme, dokud není nový kůň v klidu začleněn do svého stáda. Je toho samozřejmě daleko více, co musíme s novým koněm udělat, aby vše proběhlo v klidu a pohodě, aby se nový kůň dobře začlenil do stáda a psychicky se u nás cítil jako doma. Zde je uveden jen nástin toho, co je potřeba udělat kolem příchodu nového koně na ranč.

Z výše uvedeného plyne, že máme o nového koně vždycky daleko větší starost, než o koně dobře začleněného do stáda.

Krátkodobě ustájené koně výše uvedeným postupem neřešíme. Ti jsou ustájeni na pískových výbězích a nepřijdou do styku s koňmi u nás ustájenými, takže nehrozí přenos nějakých nemocí na naše stádo.

Pískové výběhy,kruhovku a boxy pravidelně dezinfikujeme postřikem speciální směsí. O tom opět provádíme záznam.

Přejeme krásné chvíle se zdravími koňmi.

Kateřina a Josef

RANCH 79

 

Zpět na Aktuálně   Zpět na kategorii