rok 2020

Jak pochopit shromáždění koně

Shromáždění koně je něco, co je mezi mnoha jezdci velmi nepochopeno. Instruktoři drilují studenty, trenéři drilují jejich koně, a co často vidím, je zmatená a otupělá oběť. Člověk nepotřebuje pouze rozumět tomu, co shromáždění znamená a jak jej provést, důležitější je umět cítit, kdy kůň reaguje, aby člověk mohl koně ve správnou chvíli odměnit.
Když je kůň shromážděný, zadní nohy dosáhnou dál pod břicho koně. Jinými slovy se těžiště koně posouvá dozadu. Jezdec toto nemůže vidět a jediné, jak to může poznat, je cítit změnu v koni.

 Někdy si lidé mylně myslí, že shromáždění je, když kůň zaklapne nos a zakulatí krk. To může být vedlejší výsledek přípravy nebo zachování shromáždění, ale nemusí to tak nutně být. Například hřebec může nahánět klisnu volně bez jezdce a bez výstroje a bude se připravovat na zastavení a obrat; jeho nos může být směrem dopředu a stále může být shromážděný. Pozice hlavy neurčuje, zda je kůň shromážděný. Shromáždění znamená, že váha koně je více na zádi a méně na předku. Výsledek toho je, že kůň zvedne záda a záda se zakulatí od kohoutku až po bedra. Ve stejnou chvíli klesne kořen ocasu směrem dolů. Co se stane od kohoutku směrem dopředu, není pevně dáno. Velmi často je to ale to jediné, čeho si jezdec všímá a může tak nesprávně vyčíst, co se doopravdy děje s nohama koně, jak je kůň vybalancován a kde má těžiště.
Pokud se jezdci podaří ohnout a zakulatit krk koně a sedlo se nezvedne směrem nahoru, zatímco kůň jde dopředu, kůň pouze zakulatil páteř směrem od kohoutku dopředu. Tak je často špatně chápáno jako shromáždění. Pokud jezdec dokáže používat své nohy, aby kůň vykročil dopředu tak, že jeho zadní nohy dosáhnou dále pod jeho břicho (to může znamenat přidržet koně otěžemi, aby nezrychlil), pak toto může sedlo mírně zvednout nahoru. To je to, co je důležité rozpoznat pocitem – co se změnilo pod jezdcem. To, co vidíme vepředu od kohoutku dál, může být nesprávný signál.
Obecně, když se mluví o shromážděném koni, myslí se tím zakulacený krk, nos na kolmici a zvednutá záda. Když kůň zakulatí a zvedne záda, můžeme a musíme cítit a odměnit koně, aby pochopil, co po něm žádáme. Pokud jezdec toto necítí a neumí zareagovat povolením, kůň nebude rozumět a nebude správně reagovat. Potřebujeme, aby se kůň cítil dobře, když zvedne svá záda, jinak bude donucen akceptovat jezdcovo tahání a kopání. Existují různé druhy udidel a pomůcek, které mají pomoci jezdci zdolat úkol sebrání koně. Některé mohou být užitečné, ale jezdec si musí uvědomit, že jejich cílem není to, aby kůň pochopil. Pokud jsme si jistí tím, kam jdeme a jak se tam dostaneme, měli bychom být schopni dostat tam koně s důvěrou namísto strachu a zmatení.

Martin Black
Z časopisu Eclectic Horseman č. 25
 

Zpět na Aktuálně   Zpět na kategorii