rok 2011

Dva vlci

Dva vlci, Indiánská legenda kmene Čerokí

Starý indián z kmene Čerokí vypráví svému vnukovi o životě:
„V mém nitru probíhá zápas. Je to strašný zápas mezi dvěma vlky. Jeden je špatný – je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobectví, hrubost, nenávist, sebelítost, faleš, namyšlenost a ego. Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra. Stejný zápas probíhá uvnitř Tebe a taky uvnitř každého člověka.“
Vnuk se zamyslel a po chvíli se zeptal: „A který vlk vyhraje?“
Starý indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš.“

Zpět na Aktuálně   Zpět na kategorii