rok 2023

První lednové zamyšlení

Dnes slaví Charlie Munger 99 let, je to Americký miliardář a velmi chytrý člověk.

Našel jsem něco z jeho moudrosti a chtěl bych se s Vámi o to podělit:


V roce 2007 přednesl Charlie Munger zahajovací řeč k absolventům Právnické fakulty Jihokalifornské univerzity. Kde vyprávěl příběh o fyzikovi Maxi Planckovi, který zrovna získal Nobelovu cenu.

Když Max Planck cestoval po Německu a přednášel o kvantové mechanice, jeho šofér si přednášku postupně zapamatoval. Jednou šofér navrhl, že by mohl přednášku přednést, protože ji umí stejně dobře.
Planck jeho nabídku přijal.
Za Planckova přihlížení přednesl šofér přednášku naprosto přesně – až do první otázky položené profesorem fyziky někde vzadu v sále. V humorném závěru příběhu pohotový šofér tazateli řekl: “Překvapuje mě, že ve vyspělém městě, jako je Mnichov, dostávám tak elementární otázku. Požádám svého šoféra, aby vám na ni odpověděl.” A tak se stalo.
 

Charlie Munger říká, že tato historka působí jako metafora pro dva druhy znalostí, které na světě existují.
Jedním z nich je “šoférská znalost” neboli povrchní znalost lidí, kteří umí žvanit. Mohou působit charismatickým dojmem a jemnou barvou hlasu. Druhým jsou “Planckovy znalosti”,  znalosti lidí, kteří o tématu skutečně něco vědí a mají pro dané téma cit.
Jsou to lidé,  kteří zaplatili cenu za získání těchto znalostí a něco umí.


Vy budete mít v životě problém když, se budete obracet k lidem se znalostmi šoférů. Vždy se obracejte na lidi co mají Max Planckovi znalosti a mají pro dané téma vyvnutý cit.

Stejné to je při tréninku koně. Je mnoho lidí, co se něco naučili na zpaměť, ale chybí jim cit, empatie, dlouhodobé znalosti, prověřené zkušennosti.

Učte se stále novým věcem.

Mějte krásné dny.

Zpět na Aktuálně   Zpět na kategorii