rok 2012

California ranch roping

Vybojovali jsme třetí místo v závodě California ranch roping. Díky Peterkovi, který špičkově chytil tele. Zúčastnilo se 22 týmů.

Zde jsou pravidla:

California Ranch Roping je týmová disciplína. Aréna je rozdělena pomyslnou čárou označenou kužely na dvě části ( dobytčí a nedobytčí ). Poměr rozdělených částí si určuje rozhodčí dle dané arény a dle svého uvážení. Stádo telat označených čísly je shromážděno na dobytčí straně. Tým, který se skládá ze dvou jezdců vybavených lasem s vypouštěcí hondou, začíná tuto disciplínu na straně nedobytčí. Jakmile nos prvního koně protne pomyslnou rozdělovací čáru, rozhodčí dá pokyn k měření času a týmu bude sděleno číslo telete. Čísla telat jsou vylosována a přidělena týmům před začátkem disciplíny. Jeden z týmu ( cutter ) má za úkol sám, bez pomoci druhého z týmu ( roper ) oddělit přidělené tele od stáda, přehnat ho za pomyslnou čáru na nedobytčí stranu, kde už mu může pomoci roper, který má za úkol dané tele zalasovat. Roper se při prvním oddělování přiděleného telete nesmí zapojit do práce cuttera a musí se zdržovat u pomyslné rozdělovací čáry. V okamžiku, kdy roper hází laso musí být tele v pohybu, v libovolném chodu a musí být na nedobytčí straně arény. Jakmile jen nos telete protne pomyslnou čáru zpět na dobytčí stranu, je zakázáno tele chytat. Pokud roper neuspěje, nechytí přidělené tele, může se o zalasování pokusit cutter a roper mu může pomoci oddělit přidělené tele od stáda. Cutter může chytat tele pouze na nedobytčí straně. Oba mají pouze jeden hod.Platným hodem se rozumí chycení telete za jakoukoliv část těla, mimo ucha, nosu a ocasu. Pokud na nedobytčí stranu přeběhnou více jak 4 telata, je tým v tomto kole diskvalifikován. Disciplína je ukončena namotáním lasa na hrušku ("dally") a následném uvolnění (vycvaknutí ) hondy. V tomto případě je zastaven čas. Pokud honda vycvakne dříve než je laso namotané na hrušku, tak čas běží dál.

Zpět na Aktuálně   Zpět na kategorii